Lidé

Jan Hrubeš

Statutární zástupce

Jan Hrubeš je pardubický rodák. Na kontrabas hraje už od svých devíti let. Své dětství strávil ve folklorním souboru Perníček, kde hrál na kontrabas v muzice. Na ZUŠ ho nejprve učila Dagmar Bořková, posléze si ho převzal Radek Pokorný, jenž ho připravil na konzervatoř, kterou v roce 2018 absolvoval v dělené třídě Radka Pokorného a Františka Machače. Z jeho úspěchů můžeme jmenovat druhou cenu na soutěži Pro Bohemia (2013) či třetí cenu na soutěži Františka Černého a Jana Geissela (2016). Krom hry na kontrabas se ale Jan věnuje i naprosto odlišnému oboru: je úspěšným studentem chemie na Univerzitě Pardubice, kde v roce 2019 završil svá studia ziskem titulu inženýr v oboru organické chemie. V současné době se věnuje studiu dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze ve třídě Jiřího Petrdlíka a Jaroslava Brycha, dále studuje doktorát v oboru didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je zakládajícím členem a statutárním zástupcem spolku.

Jakub Pikla

Šéfdirigent Východočeského akademického orchestru

Jakub se narodil na Vysočině do prostředí pěveckého sboru. Po studiích na Gymnáziu Chotěboř a ZUŠ Chotěboř přešel na Konzervatoř Pardubice (2012-2017), kde se věnoval studiu dirigování (ve třídách profesorů J. Krygela, J. Brycha. T. Židka a J. Svejkovského) a varhan (P. Hostinský). Od roku 2016 je studentem dirigování na AMU v Praze pod vedením doc. Tomáše Koutníka, doc. Hynka Farkače, prof. Jiřího Chvály, Mgr. Jaroslava Brycha, doc. Leoše Svárovského a prof. Františka Babického. V roce 2018 byl studentem na Kungliga Musikhogskolan ve Stockholmu ve třídách prof. Glenna Mossopa (orchestrální dirigování) a prof. Matse Nilssona a Fredrika Malmberga (sborové dirigování).

Jako dirigent spolupracoval s různými, amatérskými či profesionálními soubory a orchestry, např. s Pardubickou komorní filharmonií či Orchestrem Národního divadla v Praze (závěrečný koncert mezinárodního festivalu Mladá Praha 2017, na kterém doprovázel začínající světové umělce). Pravidelně řídil Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice (který mj. získal 1. cenu v prestižní soutěži Concerto Bohemia 2014) na pravidelných školních koncertech či např. na výjezdních koncertech (Opočenská beseda, festival Athény Východních Čech v Chrudimi aj.). Na jaře r. 2014 vyhrál 1. cenu v Mezinárodní dirigentské soutěži v Žilině a v listopadu 2015 2. místo na Mezinárodní dirigentské soutěži v Banské Bystrici.

Pavlína Malíková

Tajemnice koncertního provozu

Pavlína vystudovala hru na housle na Gymnáziu Pavla Křížkovského s uměleckou profilací v Brně (u MgA. Ireny Hůrkové) a následně hru na violu na Konzervatoři v Pardubicích (u Jiřího Kabáta MMus. a MgA. Jakuba Čepického), studia zde zakončila sólovým recitálem a také sólovým vystoupením s Komorní filharmonií Pardubice. Je rovněž absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a posluchačkoua Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Jana Pěrušky. V roce 2010 absolvovala studijní stáž na Katholieke Hoogeschoole Brugge-Oostende v Belgii.

Na soutěži konzervatoří a hudebních gymnázií obsadila ve své kategorii 2. místo, 1. místo poté získala na Interpretační soutěži pedagogických fakult. Zúčastnila se několika interpretačních kurzů jak v České republice, tak i v zahraničí. V rámci praxe orchestrální hry absolvovala kurzy Bisyoc na Maltě, zapojila se do studentského festivalového orchestru Hoeri Musiktage v Německu a v letech 2015-2016 působila jako vedoucí violové sekce orchestru Auckland Youth orchestra na Novém Zélandu. Je také členkou České studenské filharmonie. Pedagogicky působila na Gymnáziu s uměleckou profilací v Brně, Základní umělecké škole Bohuslava Martinů v Poličce či na St. Peter’s College v Aucklandu.  V sezóně 2019/20 byla členkou Moravské filharmonie Olomouc, nyní je violistkou Filharmonie Brno.

Vladimír Krejčí

Statutární zástupce

Vladimír Krejčí absolvoval hru na violu na pardubické konzervatoři u Jiřího Kabáta, M.Mus. a MgA. Jakuba Čepického. Nyní pokračuje ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě doc. Jana Řezníčka. Hráčsky působí ve smyčcovém triu a několika dalších projektech, kde violu střídají housle. Kromě interpretace klasické hudby se věnuje též hudbě lidové a populární, aranžování hudby a pedagogické činnosti na Základní umělecké škole Vysoké Mýto.

Klára Scholleová

Grafika, PR

Klára též pochází z Pardubic. Je absolventkou Gymnázia Dašická, bakalářského programu Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě UK a v současné době studuje magisterský program Studia nových médií na Filozofické fakultě UK. Souběžně se ale celý život věnuje hudbě. Na klavír začala hrát v útlém věku u Stanislavy Křížové na ZUŠ Polabiny, později začala hrát na housle u Hany Burianové a na gymnáziu se začala věnovat hře na varhany u Jiřího Kožnara na ZUŠ Havlíčkova. Hru na varhany posléze vystudovala ve třídě Josefa Rafaji na pardubické konzervatoři, přičemž součástí jejího studia byla rozšířená výuka klavíru u Martiny Maixnerové. Profesionálně se Klára věnuje UX designu, grafickému designu, fotografování a tvorbě webů. S PR má bohaté zkušenosti z práce v mezinárodní neziskové organizaci Evropský parlament mládeže, která působí ve více jak 40 zemích Evropy.

Nikola Valentová

Dvorní klavíristka spolku

Nikola Valentová je absolventkou pardubické konzervatoře ve třídě Mgr. Jany Turkové. Nyní studuje na HAMU v Praze u Prof. Františka Malého. Zúčastnila se řady interpretačních kurzů (Ivan Klánský, Ivo Kahánek, Inge Rosar, Stephané Béchy, Srdjan Caldarovic). Svou klavírní hru též konzultuje u prof. A. Kouyoumdjiana na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Nikola se zúčastnila řady národních a mezinárodních soutěží (Soutěž Nadace B. Martinů v Praze, Mezinárodní Schubertova soutěž Jeseník). Mezi její nejnovější úspěchy patří umístění (2. cena) v kategorii „Mimořádný talent” soutěže Talent Prahy 5, 2019 pořádané PKF (Prague Philharmonia).

Nikola v rámci své šestileté pedagogické praxe nasbírala zkušenosti na školách (ZUŠ Heřmanův Městec, ZUŠ Učňovská Praha 9, Piano school Prague). Věnuje se malým klavíristům od 4 let až po ty dospělé a pravidelně se s nimi účastní interpretačních soutěží (např. ProBohemia Ostrava, Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce). Své pedagogické postřehy a poznatky pravidelně konzultuje s Prof. Alenou Vlasákovou (klavíristkou a pedagožkou, jež je držitelkou medaile prvního stupně za pedagogiku, udělenou ministerstvem školství v roce 2000). Pod jejím vedením také 2 roky částečně vedla studenta prestižního gymnázia GMHS, kterého mimo jiné připravovala na přijímací zkoušky na Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze. Nikola působí jako pedagog a korepetitor na Konzervatoři v Pardubicích. S péčí se věnuje rozšiřování svého pedagogického vzdělání skrze odborné klavírní semináře. Zaměřuje se mj. na práci dětí s diagnostikovanými poruchami (ADD, autismus).

Martina Bártová

Koncertní mistryně Východočeského akademického orchestru

Martina Bártová na housle začala hrát na ZUŠ Jindřicha Pravečka v Lanškrouně. Již v prvních letech studia získala ocenění na soutěžích (Mezinárodní houslová soutěž Mistra Josefa Muziky v Nové Pace – 2. cena). Vystudovala Konzervatoř v Pardubicích ve třídě PhDr. MgA. Vladimíra Kulíka a MgA. Libora Ježka. Během studia absolvovala několik mistrovských kurzů (František Novotný, Janusz Wawrowski, Gabriela Demeterová), soutěží (Pro Bohemia Ostrava 2. cena) a po úspěšném konkurzu vystoupila s Komorní filharmonií Pardubice (A. Dvořák – Romance f moll, op. 11). Absolvovala sólovým recitálem v Sukově síni. Pravidelně spolupracuje se souborem Barocco sempre giovane, Pražským komorním orchestrem, nebo Filharmonií Hradec Králové. Od roku 2017 studuje na HAMU ve třídě doc. Leoše Čepického. V akademickém roce 2019/2020 byla studentkou na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance v Londýně, ve třídě Ofera Falka a stipendistkou Internationale Sommerakademie der mdw 2019 – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ve třídě Hagaie Shahama. Věnuje se komorní hudbě v několik seskupeních a pedagogicky působila na ZUŠ Králíky, DDM Karlín a v rámci soukromé výuky.

Štěpán Křováček

Koncertní mistr Východočeského akademického orchestru

Štěpán Křováček začal hrát na violoncello v Hradci Králové na ZUŠ Střezina pod vedením Zuzany Benýškové. Pod jejím vedením získal 1. místa v celostátních kolech soutěže ZUŠ (2010 – klavírní trio, 2011 – violoncello).
Vystudoval konzervatoř v Pardubicích u Mgr. Josefa Krečmera. Studium zakončil, po úspěšně absolvovaném konkurzu, Koncertem pro violoncello č. 1 Camila Saint-Saënse s Filharmonií Hradec Králové.

Od roku 2016 studuje na HAMU ve třídě prof. Miroslava Petráše, kde nyní dokončuje magisterské studium. Jako člen klavírního tria Merlot získal na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů (2018) čestné uznání a Cenu za nejlepší interpretaci díla Viktora Kalabise. V zimním semestru akademického roku 2018/2019 byl na pobytu Erasmus na Kunstunivesität Graz.

Violoncello vyučuje druhým rokem na ZUŠ Praha 5 – Stodůlky.